ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η Enerflow προσφέρει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, σχεδιασμό και εκτέλεση συστημάτων τεχνολογίας αιχμής.

Στην Enerflow χρησιμοποιούμε λογισμικά τελευταίας γενιάς πάντοτε ενημερωμένα και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά τη διάρκεια εγκατάστασης.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Enerflow:

 • Κυκλώματα Φωτισμού και Ισχύος
 • Κυκλώματα διανομής χαμηλής και μεσαίας τάσης
 • Συστήματα Φωτισμού λειτουργίας και εφεδρίας
 • Συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Υ
 • Συστήματα UPS
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Συστήματα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
 • Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φωτοβολταϊκά)
 • Ηλεκτρογεννήτριες
 • Αλεξικέραυνα
 • Συστήματα Γείωσης
 • Συστήματα προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Φωτισμού