ΟΚΟΣΕΛΙΔΑ

Καλωσορίσατε στην ENERFLOW CONSULTING L.L.C.

Η Enerflow είναι ιδιωτική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα τη Λευκωσία και δραστηριοποιείται στον τομέα της Μηχανικής, Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά για την οικοδομική βιομηχανία, Ενεργειακούς Ελέγχους για Κτίρια, Βιομηχανικές διεργασίες και Μεταφορές και Ενεργειακές Πιστοποιήσεις για όλα τα είδη κτιρίων.

Πρόσφατα έχει προστεθει μιά νέα υπηρεσία η οποία απευθείνεται στον μελλοντικό ιδιοκτήτη οικίας, με την οποία προσφέρονται όλες οι μελέτες που χρειάζονται για την οικοδόμηση μιας οικίας, από τα σχέδια μέχρι την τελική έγκριση.

H Enerflow μπορεί επίσης να προσφέρει υπηρεσίες στην βιομηχανία, τόσο όσον αφορά εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και σε συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών.

Στόχος της Enerflow η παροχή έξυπνων, οικονομικών και λειτουργικών λύσεων, με τη χρήση εργαλείων προσομοίωσης και μοντελοποίησης τεχνολογίας αιχμής και μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών της.