ΟΚΟΣΕΛΙΔΑ

Καλωσορίσατε στην ENERFLOW (ELECTROMECHANICAL) CONSULTING L.L.C.

Η Enerflow είναι ιδιωτική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα τη Λευκωσία και δραστηριοποιείται στον τομέα της Μηχανικής, Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά για την οικοδομική βιομηχανία, Ενεργειακούς Ελέγχους για Κτίρια, Βιομηχανικές διεργασίες και Μεταφορές και Ενεργειακές Πιστοποιήσεις για όλα τα είδη κτιρίων.

H Enerflow προσφέρει υπηρεσίες στην βιομηχανία, τόσο όσον αφορά εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και σε συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών.

Στόχος της Enerflow η παροχή έξυπνων, οικονομικών και λειτουργικών λύσεων, με τη χρήση εργαλείων προσομοίωσης και μοντελοποίησης τεχνολογίας αιχμής και μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών της.