Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Ανδρέα Μικελλίδη 14, 2036 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ. 99466411, Φαξ. 22446856

Εταιρεία Μελετών Εγγεγραμμένη στο ΕΤΕΚ, Αρ. Μητρώου C00245